informatie

  • Duurzame vlinder- en insectenteelt

    Silent Pets koopt alleen van duurzame bronnen die insecten- en vlinderpopulaties met zorg behandelen en gedeeltelijk terug uitzetten in de natuur. ...
  • Het taxidermieproces

    Taxidermie is het proces waarbij een dier wordt geprepareerd en opgezet. Voor vlinders en andere insecten is dit een ander proces dan voor grotere ...