Duurzame vlinder- en insectenteelt

Silent Pets koopt alleen van duurzame bronnen die insecten- en vlinderpopulaties met zorg behandelen en gedeeltelijk terug uitzetten in de natuur.

Hoe werkt duurzame kweek?

Duurzame vlinder- en insectenkwekerijen kweken exemplaren in een groot beschermd verblijf met inheemse planten, een vlinderhuis. Er zijn honderden vlinderboerderijen over de hele wereld maar de meeste liggen in de buurt van regenwouden.

Vrouwelijke vlinders worden in een grote ruimte geplaatst met planten die ze van nature in het wild vinden om hun eieren op te leggen. Een vrouwelijke vlinder kan in haar leven 100 tot 500 eitjes leggen.

morphos op een voeder plaat

In het wild hebben vlinders een overlevingskans van ongeveer 5%. Op een vlinderkwekerij stijgt de overlevingskans tot ongeveer 95%. Ongeveer 20% van alle vlinders die op kwekerijen worden gekweekt, worden in het wild uitgezet.

Rupsen verpoppen zich uit de eieren en veranderen in vlinders. Deze vlinders paren op hun beurt dan begint de cyclus opnieuw. De levensduur van een vlinder hangt af van de soort. Sommige leven enkele weken, anderen kunnen maanden leven. De atlasvlinder, een van de grootste vlindersoorten ter wereld (met een spanwijdte van gemiddeld 12 centimeter) leeft maar enkele dagen.

 papilio die uit zijn cocon komt

Overleden vlinders worden verzameld voor universiteiten, dierentuinen, natuurcentra, taxidermisten en musea.

Wie zet deze projecten op?

Dat zijn meestal overheidsinstanties of NGO’s. Ook natuurbeschermingsorganisaties als het Wereld Natuur Fonds ondersteunen butterflyfarm projecten.

Hoe bevorderen kwekerijen het behoud van vlinders en insecten?

De kwekerijen bieden een alternatief voor traditionele landbouwpraktijken en gaan ontbossing tegen. Vlinderkwekerijen zijn afhankelijk van inheemse plantensoorten. Omdat planten die groeien in de omgeving de voedselbron zijn van rupsen, hebben vlinderkwekerijen belang bij een goed beheer van het omliggende land.

Wanneer habitats worden beschermd, profiteren ook andere planten- en diersoorten.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.